Jaktprov

Har du frågor angående jaktprov eller behöver hjälp med anmälan kontaktar du:

Mikael Nilsson 073-0578244

E-Post: mikaeln60@gmail.com

Provtider för samtliga provformer

 • RR-Prov 1/9-31/12(Om snödjupet tillåter)
 • Särskilt Räv-Prov & Elitklass-Räv 21/8-15/3
 • HR-Prov, Rörliga Elitprov 1/9-28/2

Provtiderna avser när man tidigast får släppa hunden under jaktprov och när provet skall avslutas. Vill man släppa sin hund vid ett senare klockslag så är det fullt tillåtet. Tänk då på att hunden skall vara lös i 5 tim. Gäller ej vid RR-prov där hunden skall arbeta lös i 30 minuter och vid RR-prov på spårsnö i 60 minuter. Vid RR-prov på spårsnö måste provet påbörjas före 10:00

 • 06:00-16:00 september
 • 07:00-16:00 oktober
 • 08:00-15:00 november-januari
 • 08:00-16:00 februari

Anmälan ÖKL & R-EKL

Här kan du anmäla din hund till UKL och ÖKL-prov på hare och räv. Samt till rörligt elitklassprov och elitklass räv.

Anmäl hunden i den region där du som hundägare är bosatt. 

Provledning/fullmäktigegrupper för öppenklassprov, rörliga elitprov, rävprov och elitklass räv. Klicka här...
 

Jaktprovsprotokoll

Jaktprovsansvarig Mikael Nilsson
Jaktprovsansvarig Mikael Nilsson

Att läsa eller skriva ut. Klicka här...

Avgifter

 
 • Fast EKL-prov: 825 kr.
 • R-EKL: 525 kr.
 • EKL-Räv: 525 kr.
 • ÖKL/HR-prov: 250 kr.
 • Unghundsklass: 250 kr.
 • Rävprov: 250 kr.
 • RR-prov: Gratis.
 • Domararvode: 150 kr/dag.
 • Bilersättning: 18:50 kr/mil.
​Nya medlemmar i klubben erhåller ett gratis ÖKL-prov. Skriv att du är ny medlem under övriga upplysningar.

För medlemmar i andra stövarklubbar är startavgiften + 200 kr på alla jaktprov. Alt. att man löser ett gästmedlemsskap på 125 kr


Bli medlem här...