Nyheter

2013 > 02

Ni som finns med på domarlistan....titta igenom om telefonnummret stämmer. DOMARLISTA.

Läs hela inlägget »

EKL-provet i Tavelsjö 23-24/2 ställs in pga rådande snöförhållanden. 

Läs hela inlägget »

Enligt Fullmäktiges beslut kommer alla medlemmar att få samma betalmånad från och med 2014.
Förändringen genomförs för att göra det möjligt att reducera kostnaden för hanteringen som idag uppgår till ca 200 000:-/år.
Under 2013 måste därför särskilda rutiner tillämpas för att omställningen skall vara klar till årsskiftet 2013-14.
Varje utskick är förenat med kostnader för administration, porto och kuvertering och vår förhoppning är att detta avsteg inte skall vålla de som är berörda olägenhet.
De medlemmar (ca 300 st) som fick sitt inbetalningskort i november för betalning under december har redan stiftat bekantskap med denna omställningsrutin. Den avgift som angavs på dessa avier är beräknad för 13 månader dvs. för tiden från den 1/12-12 t.o.m. den 31/12-13.
Inbetalningskorten som distribuerades under december för betalning under januari (ca 2000 st.) avser perioden
1/1-13 t.o.m. 31/12-13 och gäller således ett år "som vanligt".
För kommande månader kommer avgiften att anpassas för den tid som återstår av kalenderåret 2013.
Ex. betalning i februari 11 månader, mars 10 månader osv. Medlemsavgiften för de som ska betala i november 2013 kommer analogt med detta att avse endast de två månader som återstår fram till den 31/12-13.
Avgiften till lokalklubbarna är fram till samma årsskifte oförändrad och ingår i proportion till betalningsperiodens längd.
Inbetalningskorten distribueras tills vidare via SKK "som vanligt". Målsättningen är att så snart det praktiskt låter sig göras övergå till att distribuera inbetalningskorten med Stövaren för att bl.a. slippa kostnaden för porto och kuvert. Som alla vet så ges Stövaren ut 4 ggr per år. När rutinen att distribuera inbetalningskorten med Stövaren införs kommer därför vissa medlemmar att under 2013 få sitt inbetalningskort något tidigare än normalt – andra något senare men avgiften kommer att vara anpassad enligt ovan.
Inbetalningskorten för medlemsavgiften 2014 kommer enligt planerna att distribueras med Stövaren nr 4 dvs. i december 2013 för betalning under januari 2014 och då avse kalenderåret 2014.
En annan förändring som träder i kraft 2014 är att resultatboken då skiljs från medlemsavgiften. Resultatboken kommer enligt Fullmäktigebeslut att kosta 100:-/år. Särskilda inbetalningskort kommer att distribueras med Stövaren och de som betalar in pengarna får boken när den är tryckt och klar.
Stig Wernersson / Kassör Sv.Stövarklubben

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE