JAKTPROVSREGLER

Från och med hösten 2023 har vi nya reviderade jaktprovsregler.
Här nedan kan du ladda ner och titta både de nya reglerna och anvisningar.