Styrelsen

Ordförande

Erik Carlsson
Edbomsviken 112
915 93 Robertsfors
Tfn: 070-253 17 78
E-post
Regelansvarig

Ledamot

Leif Lundholm

Mångbyn 253

930 10 Lövånger

Tfn: 070-351 01 77

E-post
IT-ansvarig, Hemsida

SUPPLEANT

Roger Grenholm

Stenbergsgatan 2

936 51 Jörn

Tfn: 070-312 93 58

E-post

VALBEREDNING

Sammankallande
Tord Rönnberg, Ånäset 
Tfn: 076-229 98 11

Jan Dufva, Bureå
Tfn: 070-320 05 56

Sven-Beril Eriksson, Åsele
Tfn: 073 024 06 55

Sekreterare

Mats Gustafsson

Storgatan 160

916 95 Örträsk

Tfn: 070-228 57 38

E-post
Medlemsansvarig

Ledamot

Mikael Nilsson

Östra Varmvattnet 218

922 67 Tavelsjö

Tfn: 073-057 82 44

E-post
Jaktprovsansvarig, Hemsida
Kataloger m.m

SUPPLEANT

Hans-Olov Markström

Ledamot

Christel Karlsson

Yttersjön 149

922 92 Vindeln

Tfn: 070-238 24 17

E-post
Utställningsansvarig
Vice. Ordförande

LEDAMOT

Thomas Moström
Bredviksvägen 11
919 32 Åsele
Tfn: 070-517 53 68
E-post
Pris & Medelmsansvarig