Nyheter

2013 > 06


Sommarhälsning 2013-06-27
Hej alla stövarvänner,
Känner att jag behöver höra av mig och berätta lite om vad vi i styrelsen håller på med. Tycker att vi så här långt har haft en fantastisk vår och försommar. Allt som växer har också varit snabbare än vad vi betraktar som normalt. Var den 16 juni ute och tittade till en del skogsplantor och upptäckte att hjortron på öppen myr redan hade slutit sig och var tidig kart. Det är långt tidigare än normalt. Kan nästan tro att de är färdiga redan i början av juli.
Hoppas att allt går bra med försäljningen av vårt lotteri. Jag har i vart fall inte nåtts av några katastrofsamtal. En av våra fullmäktigeledamöter har lämnat tillbaka lotterna utan att någon var såld. Det är vår förhoppning i styrelsen att vi lyckas med detta för att vi ska kunna hålla uppe vårt ekonomiska resultat. Alternativet är ju att höja avgifterna för utställningar och prov. På kostnadssidan har vi kraftigt minskat arvodena till styrelsen, genom sponsorintäkter har vi lyckats få en nettointäkt (ca 5000 kr) på Stövarjägaren i stället för en kostnad i samma stor-leksordning. Slutligen gjorde vi också en besparing på ca 5000 kr i och med att årsmöteshand-lingarna nu kunde hämtas direkt från hemsidan.
Tyvärr så har vi i Västerbotten samma problem som övriga klubbar när det gäller att få hun-dar till våra utställningar. Vi kommer att göra ett försök med ett nytt upplägg vid utställningen i Selet 17 aug. Detta blir en eftermiddagsutställning (bedömningen börjar kl 13.00) kombine-rad med grillafton. Ska bli spännande att se om detta upplägg har någon positiv effekt på anta-let anmälda hundar.
När det gäller överklagan till Svenska Stövarklubben om inte anmält HR-prov så bordlades ärendet vid styrelsemötet den 19 april. Kommer upp vid mötet i aug.
Vi ligger nu i startgroparna för årets nr av Stövarjägaren. Här arbetar vi in det nya enligt årsmötets beslut. Försöker få klartecken från nya och gamla sponsorer. Tidplanen är att den ska kunna nå er i mitten av aug.
Jag antar att vi alla mer eller mindre funderar på hur det går med återväxten i har- och räv-bestånden. Jag har egentligen ingen bra uppfattning. Tyvärr sägs det att på vissa håll är räv-skabben på frammarsch. Möjligen kan vi förvänta oss en hygglig tillväxt bland hararna efter-som rävkullarna är små och att vi gjorde bort harpesten i fjol. Jag vet också att föryngringen av ugglor är väldigt liten. Jag har en granne som jobbar inom SLU och har bra koll på ugglor. Endast tre procent av holkarna hade ungar i början av sommaren. Allt detta bör tyda på att vi kan hoppas på en bättre harhöst än 2012.

Med sommarhälsning från Gottne som skrev en regnig förmiddag
 

Läs hela inlägget »

I strålande sol kom 32 hundar till utställningen i Byske. Domaren Gunnar Norlin gick ut stenhårt med Hamiltonhanarna i  Bruks/Jaktklass som var tre till antalet. Han delade ut 3 CK, 1 CERT och ett R-CERT. Bra start kan man säga och lyckligaste var nog ägaren till Lassebos Joker som numera kan titulera sig SEUCH och SEJCH. Han blev dessutom BIR och BIS-3. BIR:et och bästa hanhund, bland Luzernerstövarna, stod mellan 3 unga hanar (Födda 2012) som dessutom var kullbröder! Det blev till slut Benemit's Emil som drog det längsta strået. Att välja ut bästa Schiller var knepigare för domaren men till slut fick Buholmens X-Smissa BIR-rosetten. En Schweyzerstövare var anmäld. En tik född 2012 som nästan gick hela vägen till BIS. Men där blev Finska Stövarhanen Svenskbygårdens Jallo övermäktig och ännu en gång blev han Best In Show.

Tack alla som ställde ut och tack alla funktionärer.

Västerbottens läns Stövarklubb & Skellefteå Norra Stövargille

Resultatlista
Bilder

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE