Nyheter

2016 > 06

Mellanbygdens Stövargille har genomfört en kurs i vardagslydnad.
10 hundar med hussar var anmälda och det var inte bara stövare några jämthundar hade också anmält sig. Det är roligt att se hur hundarna utvecklas, från första lektionen med mycket bus,
 till sista lektionen med lugna jakthundar som väntar på nästa kommando. Torsten Örnkloo från Skellefteå bhk, var med oss en kväll, med goda råd och tips. Kursledare har varit Sven Karsikko, och Ingeborg Stensdotter.

Läs hela inlägget »

Så var stövarfullmäktige över för denna gång. Det stora beslutet var ju antagandet av nya jaktprovsregler. Och nu blev det bifall och endast en klubb reserverade sig mot två detaljer i regelförslaget. 
Så från och med 2017 är det dom nya jaktprovsreglerna som gäller.
Det förslag från Sv.Stövarklubben som väckte mest debatt, på vårt årsmöte i Lycksele, var ju motionen på utställningsmerit för att starta på jaktprov. Och där gick fullmäktigedelegaterna emot
Sv. Stövarklubbens förslag så där blev det avslag. Den motion som vi i Västerbotten lämnat in fick bifall av mötet. Vilket innebär att vid Klubbmästerskapet, som ju också är uttagningsprov till DM, får hunden driva såväl räv som hare. Men det är bara drev på hare som räknas för vidare avancemang till DM. På DM är det endast drev på hare som är tillåtet för vidare kvalificering till Har-SM. Västernorrland, Jämtland och Gävleborg hade en motion som väsentligt liknade vår och valde därför att dra tillbaka den.
Motionen om att man som medlem i Sv. Stövarklubben skulle få representera vilken lokalklubb som helst i Sverige för vidare avancemang till DM och SM där blev det avslag. Och det är den klubb där man är mantalsskriven som gäller. Däremot så blir det en årlig Riksutställning med början 2017. Där får lokalklubbarna ansöka till Sv. Stövarklubben om att arrangera utställningen. Styrelsens förslag om att ett CK skall få medräknas från juniorklass, ugnhundsklass och öppen klass till championat gick också igenom. Dock skall SKK först godkänna denna ändring i reglerna för championat. 
Motionen om Nej till Varg fick också bifall av mötet.

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE