Nyheter

2016 > 12

  • Haku= sök minuter.
  • Ajo= drev minuter.
  • Haku= poäng för söket.
  • Hauk= poäng för skallet.
  • Ajot= drevförmåga.
  • Hlö= löshet på söket.
  • Alö= löshet på drevet.
  • Tulos= resultat
  • Yht= Sammanlagda resultatet.
Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE