Nyheter

2020

På grund av Regeringens skärpta restriktioner idag att begränsa allmänna sammankomster från 50 personer till 8 personer har Svenska Stövarklubbens styrelse i samråd med Värmlands Stövarklubbs styrelse beslutat att ställa in årets SM-tävling.
Rolf Karlsson, ordförande. 

Läs hela inlägget »

Bäcknäsets Lipton blev Gillesmästare när Mellanbygden genomförde sin gilleskamp. Följande hundar deltog...

1: Fin. Bäcknäsets Lipton, Fredrik Åström 1 ÖKL 
2: Luz. Blåsåsens Buse, Tord Rönnberg 2 ÖKL
3: Ham. Beda, Tore Johansson 3 ÖKL
4: Fin. Lappmyrbergets Toola Ingeborg & Helge Koivusaari 0 UKL
5: Fin. Asco, Hans-Olof Markström 0 UKL

Bäcknäsets Lipton en nöjd Gillesmästare
Läs hela inlägget »

Fina framgångar för Västerbotten på DM, Distrikt 1 i Piteå.
Finska stövaren Lappmyrbergets Lintu från Kålaboda placerade sig på en andraplats och är därmed klar för start på Stövar-SM Hare i Värmland. Västerbottenshundarna placerade sig som 2,3,4,5 vilket gör att man vinner lagtävlingen. Vann provet gjorde finska stövaren Tuvåkras Rossi äg, Pertti Rintala Kalix som var enda hunden med en etta i elitklass.
STORT GRATTIS Lintu och ägarna Ingeborg & Helege Koivusaari. 

Läs hela inlägget »

Den 10:e november återupptas förhandlingarna i det avbrutna Stövarfullmäktige. Här kan ni se valberedningens förslag till ny styrelse och läsa det informationsbrev från interimsstyrelsen som tidigare skickats ut till alla lokal- och rasklubbar.

Läs hela inlägget »
PROVETS BÄSTA HUND BÄCKNÄSETS SAGA 1 EKL, CACIT
Läs hela inlägget »

Nyblivna vinnaren i Gilleskampen Raija, från Bjurholm, lyckades bäst på elitprovet i Åsele. Även om det inte riktigt räckte hela vägen så blev det ett fint andra pris i elitklass. I Åsele kom det 30 cm snö så det var inte lätt att hitta någon hare. Tre hundar var anmälda varav två startade även andra dagen. Raija hade en etta första dagen så hoppet fanns ju. Men efter att ha haft uppe två harar så blev det till slut ett tredje pris dag 2 och toltalt då ett andra pris i elitklass. Den andra hunden var Ruskametsän Wiiwi som också hade chansen till en elitetta då hon hade ett andra pris första dagen. Men oturligt nog så hittade hon ingen hare på sin provruta dag 2. Och förklaring till det var nog allt snöande.

Fin. Raija SE37885/2011 äg, Elin Johansson Bjurholm
2 EKL  120+52, 40+49

Fin. Ruskametsän Wiiwi SE50907/2017
äg, Pernilla Wänstedt Umeå
0 EKL 97+45, 0+6

Ham. Åhlstigens Ella SE59971/2014 äg, Karl Sundbom Horndal
0 EKL 17+22, Startar ej dag 2

Raija äg, Elin Johansson Bjurholm
Läs hela inlägget »

Det blev storslam för Bjurholm/Nordmalings Stövargille på gilleskampen i Vindeln. Både finska stövaren Raija äg, Elin Johansson Bjurholm och schillerstövaren Slättmarkens Frida äg, Dan Hägglund Bjurholm fick en 1:a ÖKL. Bägge hundarna drev 120 minuter tapptfritt och fick dessutom samma egenskapspoäng. Så det blev delad seger eller dubbel seger  för Bjurholm/Nordmalings Stövargille. Tyvärr var vädret dåligt under provet med ihållande regn men det verkade inte störa varken Raija eller Frida. Stort grattis till båda segrarna i gilleskampen och till Bjurholm/Nordmalings Stövargille.

Sch. Slättmarkens Frida äg, Dan Hägglund Bjurholm
1 ÖKL 120+56
Fin. Raija äg, Elin Johansson Bjurholm
1 ÖKL 120+56
Fin. Nybykläppens Sirpa äg, Roger Olofsson Granö
2 ÖKL 107+47
Ham. Skardstugans Storm äg, Robert Boija Granö
2 ÖKL 100+46
Fin. Rebell äg, Albert Persson Lycksele
3 ÖKL 73+52
Ham. Rånedalens Atixa äg, Maria Tuomi Kristineberg
3 ÖKL 61+48
Små. Hullsta Bodarna Rinja äg, Anders Ottosson Åmsele
0 ÖKL 12+19 
Fin. Ljusvattnetsbergets Ajo äg,Gunnar Hildingsson Lycksele
0 ÖKL 0+10
Ham. Harlyckans Turbo äg, Bo Eriksson Nordmaling
0 ÖKL 0+9 

Läs hela inlägget »

Söndag 11 oktober genomförs den Gilleskamp som egentligen skulle ha gått av stapeln i Vindeln ifjol. Men då ställde vädrets makter till det och det blev för skarpt. Men nu är dags och nio hundar deltar med tre hundar från vardera gille. På grund av rådande pandemi så kommer ingen samling att ske vare sig före eller efter proven.
Följande ekipage är anmälda... 

Vindeln
Små. Hullstabodarnas Rinja äg, Anders Ottosson
Fin. Nybykläppens Sirpa äg, Roger Olofsson
Ham. Skardstugans Storm äg, Robert Boija

Lycksele
Fin. Ljusvattnetsbergets Ajo äg, Gunnar Hildingsson
Fin. Rebell äg, Albert Persson
Ham. Rånedalens Atixa, Maria Tuomi

Bjurholm/Nordmaling/Örträsk
Sch. Slättmarkens Frida äg, Dan Hägglund
Fin. Raija äg, Elin Johansson
Ham. Harlyckans Turbo äg, Bo Eriksson

Läs hela inlägget »

Finska stövaren Solstrimmans Finn-Heikki blev den som tog hem klubbmästerskapet 2020 i Västerbotten. Heikki, med den andra elitettan för året, verkar vara i toppform och gjorde inga misstag. Med elegans drev han dagens hare till fulltid.
Stort Grattis till ägarna Ebbe & Patrik Nyberg och så klart...

BRA JOBBAT HEIKKI!

Följande hundar går vidare till DM och uttagning för Stövar-SM Hare i Distrikt 1


1. Fin Solstrimmans Finn-Heikki, Patrik & Ebbe Nyberg
Dag 1: 82+59, Dag 2: 120+57  1 EKL

2. Fin. Lappmyrbergets Lintu, Ingeborg & Helge Koivusaari
Dag 1: 88+51, Dag 2: 120+60  1 EKL

3. Ham. Traj, Björn Berg 
Dag 1: 41+51, Dag 2: 120+63  2 EKL

4. Fin. Långsjölidens Jack, Jan-Olof Strömgren
Dag 1: 120+58, Dag 2: 49+48  2 EKL
 

Läs hela inlägget »

18 Hundar är anmälda till årets KM som ju blir lite annorlunda tack vare den pandemi som råder. Lottningen av provrutorna kommer att ske digitalt via Skype och där deltar endast de som är provansvariga för respektive provort.

Fördelningen av de anmälda är dock klar och ser ut så här.

Vindeln
Christofer Boija
Karl-Ove Granström
Ebbe Nyberg
Ove Bergman
Jan-Olof Strömgren
Ragnvald Bäckström
Jan Lindgren
Gottne Lindgren

Robertsfors
Erik Carlsson
Mats Fredriksson
Gunnar Jakobsson
Karl-Gösta Forsberg
Björn Berg
Sune Nilsson
Ingeborg Koivusaari

Jörn
Jan Ronnling
Lars-Erik Rehnström
Christer Karlsson

Läs hela inlägget »

Stövarfullmäktige 2020 har genomförts som ett digitalt möte söndagen den 30.augusti. Samtliga kallade delegater från alla lokalklubbar och rasföreningar var närvarande.
Mötet leddes förtjänstfullt av Bengt Pettersson biträdd av Fredrik Bruno från SKK.

Mötet förlöpte utan några svårigheter fram till t o m verksamhetsåret 2018 för vilket år styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När det kom till styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 gick meningarna isär beträffande om styrelsen genomfört allt som förväntats. Det visade sig att inget av allt det som diskuterades och beslutades om vid ordförandekonferensen 2019 fanns med i verksamhetsberättelsen. Efter diskussioner beslutades att det skulle göras tillägg i verksamhetsberättelsen för 2019 om de viktigaste uppgifterna från ordförandekonferensen 2019.
Det gällde då främst att styrelsen inte genomfört det arbete som redovisades om nya ledningsmetoder för att stärka engagemang och klubbkänsla. Det vill säga de olika verksamhetskommittéer som skulle bildas under ledning av en representant för huvudstyrelsen och sedan representanter från lokalklubbar och rasföreningar i de olika nätverken kring klubbens kärnverksamheter (Jaktprov, utställningar, regelutveckling mm).

Vidare gällde det ordförandekonferensens krav på och styrelsens utlovade redovisning av läget beträffande arbetet med utvecklingen av klubbens nya digitala redovisningssystem. Det handlade bla om redovisning av kravspecifikationen för systemet, de faktiska kostnaderna hittills, de totala kostnaderna för färdigt program, färdigställandedatum och ägandeförhållanden i systemet. Denna redovisning har ännu inte ägt rum förutom ägandeförhållandet som redovisades muntligt under fullmäktigemötet.

På ordförandekonferensen framfördes också att man ville ha kontoplanen (läs resultaträkningen) bättre specificerad och tydligare presenterad. Styrelsen gav då besked om att detta skulle ske "omedelbart" så att 2019 års årsredovisning skulle bli klart bättre och tydligare. Detta har inte skett.
Efter det att dessa synpunkter beslutats som tillägg i verksamhetsberättelsen fortsatte mötet.

När det sedan kom till punkten för ansvarsfrihet för styrelsen för den genomförda verksamheten år 2019 befanns det att flera klubbar och föreningar inte ansåg sig kunna bevilja denna ansvarsfrihet. Det kom till öppen omröstning och med knapp majoritet vann den uppfattning som innebar att mötet inte beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019. Flera representanter uttryckte sin bestörtning över det inträffade och befarade att beslutet skulle allvarligt skada den framtida verksamheten.

Detta innebar att styrelsen avgick och det tillsattes en interimsstyrelse bestående av Cenneth Quick som ordförande och med Gottne Lindgren och Leif Lundholm som ledamöter i interimsstyrelsen. Uppgiften för interimsstyrelsen är att sköta det löpande och rutinmässiga arbetet med betalningar, bokföring, underhåll av hemsida etc. för att "hålla skutan flytande" fram till att ny styrelse valts.

Nästa Stövarfullmäktige beslutades till den 10.november kl 19:00 och ska ske digitalt.

En ny valberedning valdes. I valberedningen ska ingå en delegat från varje distrikt. Sammankallande är Mikael Pettersson och övriga är Michael Barchéus, Rolf Johansson, Lennart Ragnarsson och en ännu inte utsedd delegat från distrikt 2.

Det beslutades att det skulle falla på interims ordförandens lott att skriva en kria om dagens möte på Svenska stövarklubbens hemsida så snart det lät sig göras. Därefter avslutade ordföranden mötet.

För Svenska Stövarklubben 2020-08-30
Cenneth Quick
Interimsordförande

Läs hela inlägget »

Den 18 augusti var det domarträff i mellanbygdens stövargille, kvällen var solig och varm, och gänget träffades i Gunsmark, på deras badplats, så vi tog tillfället i akt och grillade lite korv.
Jaktprovsansvarige Erik Carlsson, informerade om anvisningar och förtydliganden av drevprovsregler inför jaktprovssäsongen 2020-2021.
Det blev en del diskussioner, om bedömning, och regler, mycket givande.
Under grillningen blev det att prata om vårat favoritämne, nämligen våra stövare och våra jakter,
tack alla medverkande.
 
Ingeborg Koivusaari
ordf. Mellanbygdens Stövargille

Läs hela inlägget »

VÄSTERBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB
KLUBBMÄSTERSKAP 3-4/10 2020

 

På grund av den pandemi som råder så kommer klubbmästerskapet att genomföras enligt följande:


Fördelningen av de anmälda hundarna sker utifrån närmast till principen. Från hemadressen (mantalsskrivningsort) mäts avståndet till respektive provort/tätort med Google Maps. Så långt som möjligt ska fördelningen göras så att det blir lika många hundar på de tre provorterna. Fördelningen görs av provansvarig för KM. Sista anmälan 23/9. Anmälningsavgiften skall vara klubben tillhanda senast 25/9. Lottning av provområde och domare sker 7 dagar före provet d.v.s 26/9. Båda provdagarna lottas av provansvariga för respektive provort via Skype. Lottningen läggs därefter in direkt i hundprov.se varvid både domare och hundägare får ett mejl om vilken domare/hund och provområde som gäller. Domare, vägvisare och hundförare kontaktar därefter varandra och bestämmer tid och mötesplats.
Provtiden är 07:00-16:00. 
Hundägaren skall meddela domaren om han avser att starta dag 2 innan man skiljs åt provdag 1 
Inga provområden får bytas efter lottningen oavsett om ett provområde blir ledigt dag 2. Resultatet för dag 1 och 2, samt slutresultat presenteras på hemsidan/FB efter avslutat kollegium. Kollegiet sker via Skype kl 18:00 och där deltar provansvariga för respektive provort, samt ur styrelsen, Hans Olofsson och Leif Lundholm.

Provansvariga KM 2020
Vindeln/KM: Mikael Nilsson 073-0578244
Robertsfors: Jan-Erik Jonsson 070-6841186
Jörn: Roger Grenholm 070-3129358
 

ANMÄL TILL KM HÄR...
 

Läs hela inlägget »

Med underlag av de enkätsvar vi fått in beslutades det vid senaste styrelsemöte att ställa in årets upplaga av Qvinnokampen. VI hoppas att nästa verksamhetsår ska bli ett Corona-fritt år och att vi då kan återuppta det uppskattade jaktprovet igen.

Läs hela inlägget »

Tyvärr kommer vi inte att få genomföra några utställningar fram t o m 31 augusti.
Svenska Kennelklubben tog det beslutet tisdag den 5 maj.
Detta innebär ju att hela utställningssäsongen är borta, så vi får rikta in oss på att träna våra hundar och umgås med dem på annat sätt fram tills vi kan börja vara i skogen med dem.
Mer utförlig information om SKKs beslut finns att läsa på www.skk.se.
Var rädda om er och passa på att umgås mycket med våra fyrfota vänner, det är i alla fall Coronafritt!

Läs hela inlägget »

Jakten med lös hund har gamla anor i Sverige och har använts av såväl allmoge som adel. Nu har jaktformen, genom Svenska Kennelklubbens och Jägareförbundets gemensamma arbete, kommit med på listan över immateriella kulturarv i Sverige.

Läs mer här...

Läs hela inlägget »

Jaktprovsprogram enligt förslag skickat till SvStk.
 

Fasta Elitklassprov

 
2020-10-03--04 Qvinnokampen Lycksele INT-EKL, ÖKL

2020-10-10--11 Klubbmästerskap EKL (Godkänt RR-Prov krävs) 
Provorter:        Jörn, Robertsfors, Vindeln

2020-10-22--23 Åsele, EKL & ÖKL

2020-10-30--31 Burträskbygdens Internationella Drevprov 
                       Ekl, EklRäv, Ökl


Rörliga Jaktprov 2020-21


2020-09-01--2021-02-28    UKL, ÖKL, R-EKL
2020-09-01--2021-03-15    Särskilt Rävprov UKL, ÖKL, R-EKL
2020-09-01--12-31             RR-prov

Läs hela inlägget »

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Läs mer här...

Läs hela inlägget »

Som tidigare har framgått så är Årsmötet 2020 inställt tills vidare. Nytt datum kommer att meddelas här på hemsidan och på Facebook. Däremot är årsmöteshandlingarna klar och finns att ladda ner här nedan.

Läs hela inlägget »

På grund av rådande läge med Coronaviruset kommer årsmötet att flyttas fram. Tid och plats meddelas på hemsidan och på Facebook. Det kommer också att annonseras i VF, VK och Norran. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan.

Läs hela inlägget »

För en tid sedan skickades en enkät ut till de som någon gång deltagit i Qvinnokampen. Det fanns 54 adresser tillgängliga. Av dessa har 33 st svarat på frågorna. Vi tackar för svaren och de synpunkter som ni lämnat. Av sekretesskäl redovisar vi inte lämnade synpunkter i sammanställningen nedan.

Läs hela inlägget »

RR SE JCH SE UCH Joreälvens Ita SE48429/2010
vann Hamiltonföreningens Raskamp 2019 med 120+59.
2018 kom hon tvåa med 120+58 men kunde då nu knipa segern.
Ägare till Ita är Magnus Frisk & Marita Lindholm, Vilhelmina

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE