Nyheter

2020 > 03

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Läs mer här...

Läs hela inlägget »

Som tidigare har framgått så är Årsmötet 2020 inställt tills vidare. Nytt datum kommer att meddelas här på hemsidan och på Facebook. Däremot är årsmöteshandlingarna klar och finns att ladda ner här nedan.

Läs hela inlägget »

På grund av rådande läge med Coronaviruset kommer årsmötet att flyttas fram. Tid och plats meddelas på hemsidan och på Facebook. Det kommer också att annonseras i VF, VK och Norran. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan.

Läs hela inlägget »

För en tid sedan skickades en enkät ut till de som någon gång deltagit i Qvinnokampen. Det fanns 54 adresser tillgängliga. Av dessa har 33 st svarat på frågorna. Vi tackar för svaren och de synpunkter som ni lämnat. Av sekretesskäl redovisar vi inte lämnade synpunkter i sammanställningen nedan.

Läs hela inlägget »

RR SE JCH SE UCH Joreälvens Ita SE48429/2010
vann Hamiltonföreningens Raskamp 2019 med 120+59.
2018 kom hon tvåa med 120+58 men kunde då nu knipa segern.
Ägare till Ita är Magnus Frisk & Marita Lindholm, Vilhelmina

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE