Nyheter

2020 > 08

Den 18 augusti var det domarträff i mellanbygdens stövargille, kvällen var solig och varm, och gänget träffades i Gunsmark, på deras badplats, så vi tog tillfället i akt och grillade lite korv.
Jaktprovsansvarige Erik Carlsson, informerade om anvisningar och förtydliganden av drevprovsregler inför jaktprovssäsongen 2020-2021.
Det blev en del diskussioner, om bedömning, och regler, mycket givande.
Under grillningen blev det att prata om vårat favoritämne, nämligen våra stövare och våra jakter,
tack alla medverkande.
 
Ingeborg Koivusaari
ordf. Mellanbygdens Stövargille

Läs hela inlägget »

VÄSTERBOTTENS LÄNS STÖVARKLUBB
KLUBBMÄSTERSKAP 3-4/10 2020

 

På grund av den pandemi som råder så kommer klubbmästerskapet att genomföras enligt följande:


Fördelningen av de anmälda hundarna sker utifrån närmast till principen. Från hemadressen (mantalsskrivningsort) mäts avståndet till respektive provort/tätort med Google Maps. Så långt som möjligt ska fördelningen göras så att det blir lika många hundar på de tre provorterna. Fördelningen görs av provansvarig för KM. Sista anmälan 23/9. Anmälningsavgiften skall vara klubben tillhanda senast 25/9. Lottning av provområde och domare sker 7 dagar före provet d.v.s 26/9. Båda provdagarna lottas av provansvariga för respektive provort via Skype. Lottningen läggs därefter in direkt i hundprov.se varvid både domare och hundägare får ett mejl om vilken domare/hund och provområde som gäller. Domare, vägvisare och hundförare kontaktar därefter varandra och bestämmer tid och mötesplats.
Provtiden är 07:00-16:00. 
Hundägaren skall meddela domaren om han avser att starta dag 2 innan man skiljs åt provdag 1 
Inga provområden får bytas efter lottningen oavsett om ett provområde blir ledigt dag 2. Resultatet för dag 1 och 2, samt slutresultat presenteras på hemsidan/FB efter avslutat kollegium. Kollegiet sker via Skype kl 18:00 och där deltar provansvariga för respektive provort, samt ur styrelsen, Hans Olofsson och Leif Lundholm.

Provansvariga KM 2020
Vindeln/KM: Mikael Nilsson 073-0578244
Robertsfors: Jan-Erik Jonsson 070-6841186
Jörn: Roger Grenholm 070-3129358
 

ANMÄL TILL KM HÄR...
 

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE