Nyheter

2022 > 04

Årsmötet hölls på Hotell Vännäs och började med kaffe och macka kl. 9.30. 23 medlemmar hade sökt sig dit och mötesordförande var Åke Sandström, tidigare politiker från Vännäs. Han lättade upp mötet med lite roliga skämt emellanåt. Gottne började med att sammanfatta de 11 år som han lett klubben, de största händelserna, lite om
ekonomins uppgång och medlemsutvecklingen under dessa år. Det har varit ovanligt svårt att rekrytera folk till styrelsen, vilket redan visade sig ifjol, då de fyra som
egentligen ville tacka för sig då var tvungna att ställa upp till 2022.
Valberedningen har slitit sitt hår och även styrelsen har dragit ett tungt lass med att försöka hitta nya
styrelsemedlemmar.
Det mesta löste sig, om än på ett lite annorlunda sätt.
Ny ordförande är nu Erik Carlsson, som redan ingår i styrelsen, men byter uppdrag.
Thomas Moström är ett nytillskott i styrelsen och går in istället för Therese Östensson.
Mikael Nilsson lovade att ställa upp 2 år till, vilket känns tacksamt.
Kassör har vi ingen just nu, utan Gottne erbjöd sig att vara redovisningsansvarig, utom styrelsen, vilket
mötet godkände.
Övriga ledamöter i styrelsen som var valda till 2023 är Mats Gustavsson, Leif Lundholm och Christel Karlsson.
Styrelsen blir på detta vis 6 personer istället för 8, men vi hoppas att det ska fungera ändå. Valberedning lyckades vi inte lösa på plats, utan styrelsen fick i uppdrag med hjälp av gillena att lösa detta till årsskiftet 22/23.
Om denna verksamhet ska kunna fortsätta så behövs frivilliga insatser.
Vi vill ju gärna gå ett jaktprov eller ställa ut våra hundar, men om ingen är beredd att ta ansvar för detta så
slutar det att fungera. Vidare så gick mötet igenom en del motioner inför stövarfullmäktige i juni.
De flesta motioner godkändes så som Västerbotten föreslagit, men en motion från styrelsen i SvStk var
församlingen mer oenig om. Det gällde ett förslag om krav på utställningsmerit för att få gå jaktprov. Hunden skulle då ställas ut i lägst juniorklass 9-18 månader och lägst få sufficient. Detta för att tidigt kunna fånga upp avvikelser i
avelsarbetet exteriört.
Det blev en knapp majoritet för att godta styrelsens förslag om att tillstyrka denna motion. Dessa motioners vidare öden behandlas alltså 4-5 juni på Stövarfullmäktige i Stockholm.
Det blev många prisutdelningar till duktiga hundar och sedan var det dags för avtackning av tre ledamöter.
Gottne Lindgren, Hasse Olofsson och Therese Östensson förärades med vackra blomarrangemang för sin
gedigna insats i styrelsen.

Tillställningen avslutades med lunch och lite trevligt prat med många som inte träffats på länge.
 

Styrelsen gm Christel Karlsson

Läs hela inlägget »

Här nedan hittar du årsmöteshandlingarna för årsmötet 2022. Det kommer självklart att finnas tryckta årsmöteshandlingar vid årsmötet 23 april i Vännäs. 

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE