Nyheter

2023 > 09

Vinklumpens Bella       120+56
Långsjölidens Jack       91+52
Lappmyrbergets Lintu  65+53
Hartrajens Stej            69+49
Nybykläppens Monya    55+55
Liljaskogens Ayla          24 min okänt
Bäcknäsets Ali              18 min okänt
Nybykläppens Jonna     14 min okänt
Harlyckans Turbo          Inget upptag
Gräsbergets Milo           Inget upptag
Alkärrets Ava                Inget upptag

Läs hela inlägget »

Fin. BÄCKNÄSETS ALI Karl-Ove Granström
Fin. NYBYKLÄPPENS MONYA Ragnvald Bäckström
Fin. LÅNGSJÖLIDENS JACK Jan-Olof Strömgren
Ham. HARLYCKANS TURBO Bo Eriksson
Sch. GRÄSBERGETS MILO Sten Öberg
Fin. LAPPMYRBERGETS LINTU Ingeborg & Helge Koivusaari
Ham. LILJASKOGENS AYLA Olof & Elisabeth Norberg
Fin. NYBYKLÄPPENS JONNA Leif Bergström
Ham. HARTRAJENS STEJ Gunnar Jakobsson
Fin. ALKÄRRETS AVA Jan Dufva
Ham. VINKLUMPENS BELLA Folke Markström 

Läs hela inlägget »

Kalender

RASER

FINSK STÖVARE

HAMILTONSTÖVARE

SMÅLANDSSTÖVARE

SCHILLERSTÖVARE

LUZERNERSTÖVARE

SCHWEYZERSTÖVARE

HALDENSTÖVARE

RYSK STÖVARE