Utställningar 2021

Västerbottens läns stövarklubb arrangerar 2021 tre utställningar i länet. Klicka på respektive utställningsort för att anmäla och läsa mer om utställningen. Vill du anmäla på tradionellt sätt kan du ladda ner en anmälningsblankett och skicka den med post. Anmälningsavgiften skall vara betald senast 2 dagar innan avsedd utställning.

Om du av någon anledning inte kan visa upp din hund så löser vi det med en handler. Kryssa i så fall i den rutan när du anmäler hunden och ange orsak.

Nytt från utställningssäsongen 2018 är att hundar med 1:a pris i UKL på jaktprov kan anmäla till Jaktklass på Utställning.

Har du frågor angående våra utställningar eller behöver hjälp med anmälan kontaktar du utställningsansvarig:

Christel Karlsson Tfn: 070-238 24 17