Rapport från Stövarfullmäktige

Kort information från Stövarfullmäktige
Hej,
här en kort information från årets Stövarfullmäktige i Vrigstad, Småland. Ett trevligt ställe när vi väl var där men lite ”bortom, bortom” kan det tyckas. 40 mil i hyrbil från Arlanda. Vår klubb hade tre delegater. Förutom undertecknad var det, Mats Gustafsson och Olle Norberg. Antalet delegater är beräknat utifrån antalet medlemmar där klubben får en delegat för varje påbörjade 200 – medlemmar. Vid årsskiftet hade vi 570 medlemmar vilket således gav tre delegater. Vi är tredje störst med Småland som den största länsklubben. Småland hade fem delegater. Det totala antalet delegater var 47 st.
Jag delar den uppfattning som ordföranden Freddy Kjellström framfört via Facebook: Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla delegater för ett bra genomfört Stövarfullmäktige i Vrigstad i helgen. Ett fullmäktige som präglades av fruktbara och framåtsyftande diskussioner och beslut.
Freddy fortsätter också med: Jag vill också på styrelsens vägnar tacka alla delegater och medlemmar för det stöd vi har fått under föregående mandatperiod. Jag tackar också för det förtroende jag har fått för att leda Svenska Stövarklubben de två kommande åren.
När det gäller styrelsevalen blev det omval på alla poster utom Conny Lundströms post eftersom han avsagt sig omval. Ny från Norrland blev Tommy Sundell från Norrbotten som får ansvar för bl a frågor om rävjakt. Tommy kommer också att bistå Stig Wernersson när det gäller den ekonomiska hanteringen. Bra att vi även fortsättningsvis har en röst från Norrland.
Några viktiga beslut:

  • Motionerna.

Beslut enligt styrelsens förslag utom den viktiga om att Stövar-SM fr o m 2015 ska gälla enbart drev på hare. Uttagningarna görs som vanliga elitprov.

  • Framtidsdokumentet

Uppdrag till styrelsen att återkomma med åtgärder för att förbättra intresset för utställningar. Troligen blir det så att vi följer älghundsklubbens modell vilket innebär krav på utställning innan jaktprovsstart. Kravet blir då ”Sufficent” d vs minst tredje pris.

  • Nya jaktprovsregler

Nuvarande regler gäller till hösten 2016 vilket innebär att det nu brådskar om vi ska hinna ta fram nya som också är väl förankrade. Det kommer att tillsättas en regelkommitté med företrädare från de olika distrikten

  • Klubbdata kommer att omarbetas via SKK

 

  • Utländska hundar som för första gången startar i Sverige ska registreras Inget nytt men en påminnelse

Detta var något av vad jag noterat som det viktigaste
Bästa sommarhälsningar från Gottne L

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter