RÖRLIGA ELITPROV UTAN RR

Efter att ha lyssnat av synpunkter från klubbens provfullmäktige beslutade styrelsen vid sammanträde 2017-01-10 

Att ändra det gamla beslutet så att det nu med omedelbar verkan är tillåtet att även i Västerbotten starta på rörliga elitprov liksom att genomföra RR-prov under jan och feb. Från styrelsens sida vill vi poängtera hundägarens ansvar när det gäller hundens arbete under både jakt och prov.

Vill också påminna om att RR-prov är en form av jaktprov med de regler som gäller för dessa undantaget formerna för anmälan.
RR-prov får genomföras utan tidigare anmälan till jaktprovsfullmäktige. RR-prov får genomföras samma dag som jaktprov förutsatt att RR-provet genomförs först.

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter