Skrivelse till Svenska Stövarklubben

Punkter från Västerbottens Läns Stövarklubb att diskuteras vid ordförandekonferens 24 mars.
 

Styrelsen i Västerbottens Läns Stövarklubb vill i första hand ta upp följande punkter:
 

• IT-stödet. Hitta Stövare.
Registreringarna har alltför lång eftersläpning. Inga prov redovisade sedan 20181002. Svårt att se vilket mervärde Hitta Stövare har jämfört med SKK:s Avelsdata där allt finns med kontinuerlig uppdatering. Enligt SKK:s hemsida ”Allt SKK registrerar måndag till fredag överförs respektive natt till Avelsdata”
Vilken kostnad har vi haft för Hitta Stövare?
Stovare.Hundprov Det är nu snart tre år sedan vi fastställde nuvarande drevprovsregler och vi har fortfarande inte ett fungerande system för registrering av våra jaktprov. Problemet har under detta år lösts genom att prov registrerats via Andreas Johansson vilket dock måste vara en nödlösning. Det har också inneburit en stor osäkerhet vad gäller vilka prov som är registrerade och vilka som saknas. Några exempel: prov skickade 19 okt några registrerade och några saknas, skickade 15 nov inget registrerat, skickade 17 nov inget registrerat.
De garantier som utställdes vid Stövarfullmäktige om ett fungerande system vid säsongstart har alltså inte infriats. Vi måste nu gå igenom alla jaktprovsprotokoll för att få fram pristagare till kommande årsmöte. Inte tidsenligt. Den produkt som nu finns håller långt ifrån måttet. Se bifogat brev (20190110) från vår styrelsemedlem Leif Lundholm (35 års erfarenhet av programutveckling) till Andreas Johansson. Ännu ingen återkoppling (20190128) Vi hade med säkerhet haft en produkt som bättre varit anpassad till vår verksamhet om de av styrelsen utsedda ref personerna haft något inflytande i upplägget. Svårt förstå varför vi startade med en programvara anpassad efter älghundsprov. Det som nu händer är att vi som lokalklubb ser oss om efter andra programvaror som fyller våra syften. Det viktiga är att vi har ett registreringsprogram som ger bra resultat, är lätt att hantera och där resultaten snabbt kan registreras hos SKK
Varför ingen information via stövarklubbens hemsida? Hur ska vi registrera kommande utställningar?
Vilken kostnad har vi så här långt haft för utvecklingen av Stovare.Hundprov inklusive kostnad till Älghundsklubben?

• Den ekonomiska redovisningen
Resultaträkningen i handlingarna till Stövarfullmäktige borde kunna göras mera ingående så att den ger en bättre insyn i vad som ligger under de under nuvarande fyra kostnadsposterna: medlemsregister, tidskrift, övrig verksamhet och övriga externa kostnader. Vad ingår i dessa kostnader som enligt vår mening är alltför summarisk. Vad kostar IT-verksamheten, styrelsen, hemsidan mm? Borde inte vara någon nackdel med en mera transparant redovisning.
• Hemsidan
Inga uppdateringar. Händer det så lite att det inte finns skäl att uppdatera oftare? Var finns protokoll från Stövarfullmäktige?
Detta är det viktigaste punkterna från Västerbotten. Överhuvudtaget känns det som om ledningen för Svenska Stövarklubben behöver vara mera öppen med en bättre dialog med länsklubbarna. Det som ligger som ett ok över det negativa är framförallt att bristen på dialog i samband med skapandet av Stovare.Hundprov och att mail till styrelsen inte besvaras.

För Västerbottens Läns Stövarklubb: Gottne Lindgren (ordf)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter