Sammanställning av svar på enkät om Qvinnokampen

För en tid sedan skickades en enkät ut till de som någon gång deltagit i Qvinnokampen. Det fanns 54 adresser tillgängliga. Av dessa har 33 st svarat på frågorna. Vi tackar för svaren och de synpunkter som ni lämnat. Av sekretesskäl redovisar vi inte lämnade synpunkter i sammanställningen nedan.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter