18 HUNDAR ANMÄLDA TILL KM 3-4 OKTOBER 2020

18 Hundar är anmälda till årets KM som ju blir lite annorlunda tack vare den pandemi som råder. Lottningen av provrutorna kommer att ske digitalt via Skype och där deltar endast de som är provansvariga för respektive provort.

Fördelningen av de anmälda är dock klar och ser ut så här.

Vindeln
Christofer Boija
Karl-Ove Granström
Ebbe Nyberg
Ove Bergman
Jan-Olof Strömgren
Ragnvald Bäckström
Jan Lindgren
Gottne Lindgren

Robertsfors
Erik Carlsson
Mats Fredriksson
Gunnar Jakobsson
Karl-Gösta Forsberg
Björn Berg
Sune Nilsson
Ingeborg Koivusaari

Jörn
Jan Ronnling
Lars-Erik Rehnström
Christer Karlsson

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter