ÅSELEPROVET

Endast en hund kom till start vid Åseleprovet detta år. Finska stövaren Solstrimmans Finn-Loordi äg, Jan Lindgren Vännäs lyckades få ihop ett andra pris första dagen. Loordi hade upp två harar men båda dreven slutade med koppling vid svag is. Han fick trots allt ihop 80 min på de två dreven och chansen fanns ju till en elitetta dag två. Men det ville sig inte. Vid första släppet hade han björnkontakt vilket gjorde att söket blev lite trångt. Andra släppet slutade med sent upptag och chansen till elitettan försvann. Det blev 20 min drev på hare innan man avbröt. Nämnas bör att det var ordentligt kallt i Åsele särskilt under lördag.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter